Dla rodziców

Drodzy Rodzice!

Jeżeli rozwój waszego dziecka budzi jakiekolwiek wątpliwości, zapraszamy do Centrum Neuroterapii w Rybniku. Punkt Przedszkolny realizuje obowiązkową podstawę programową wychowania przedszkolnego, która przygotowuje dziecko do pójścia do szkoły. Będziecie mieli okazję skonsultować się z logopedą, neurologopedą, terapeutą integracji sensorycznej, psychologiem, terapeutą ręki, terapeutą biofeedback, fizjoterapeutą, oligofrenopedagogiem, terapeutą Johansena, specjalistą od autyzmu. Termin konsultacji można ustalić, dzwoniąc pod nr tel. 791 467 664. Do naszego przedszkola terapeutycznego mogą uczęszczać również dzieci zdrowe, bez orzeczeń z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Maluchom zapewniamy odpłatne wyżywienie w formie cateringu, uwzględniając indywidualne diety.

W nauczaniu wykorzystujemy:
• elementy terapii behawioralnej,
• terapię ręki,
• muzykoterapię,
• integrację sensoryczną,
• elementy biblioterapii i bajkoterapii,
• biofeedback,
• elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
• elementy programu aktywności Knillów.

Na podstawie opinii Publicznej Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej prowadzimy także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, również dla dzieci spoza przedszkola.