Terapia Integracji Sensorycznej

Zadaniem terapii integracji sensorycznej jest pobudzenie połączeń synaptycznych będących częścią układu nerwowego. Odbywa się ono poprzez stymulację wszystkich zmysłów dziecka, dzięki czemu następuje poprawa jakości i kategoryzacja sygnałów wytwarzanych podczas poszczególnych interakcji. Podczas terapii korzysta się ze specjalistycznego sprzętu, w tym zabawek, które wykonane są w taki sposób, by jak najefektywniej aktywizować połączenia w mózgu dziecka.

Terapia integracji sensorycznej prowadzona jest w formie zabawy. Wśród jej pozytywnych efektów wymienić można: poprawę motoryki dziecka (kształtowanie prawidłowego napięcia mięśniowego i koordynacji ruchowej), wspomaganie procesu uczenia się oraz rozwój umiejętności językowych i poznawczych (w tym pomoc w leczeniu zaburzeń mowy). Każde dziecko traktowane jest indywidualnie – zakres potrzebnych ćwiczeń określany jest przez specjalistę na podstawie obserwacji dziecka i wywiadu z rodzicami.

 

Zobacz jeszcze:

Terapia psychologiczna

Terapia logopedyczna

Indywidualna stymulacja słuchu Johansena