Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/makyox/domains/przedszkole-kilinskiego.pl/public_html/wp-content/themes/smarty/parts/page-title.php on line 48 Deprecated: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /usr/home/makyox/domains/przedszkole-kilinskiego.pl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4392

Terapia Psychologiczna

Przedszkole Rybnik, LOGOPEDA, FIZJOTERAPEUTA, Terapia Psychologiczna, REHABILITACJA, BIOFEEDBACK, TERAPIA RĘKI, AUTYZM, KSZTAŁCENIA SPECJALNE, PRZEDSZKOLE, PUNKT PRZEDSZKOLNY, RYBNIK, OPIEKA, POMOC, WADA WYMOWY, AFAZJA, HIPOTERAPIA, OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY, INTEGRACJA SENSORYCZNA, TERAPIA SI

W ramach terapii psychologicznej w przedszkolu prowadzone są zajęcia indywidualne z psychologiem, oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia poprzedza obserwacja dziecka, analiza dostępnej dokumentacji oraz diagnoza przeprowadzona przez psychologa.

Celem terapii psychologicznej jest próba zatrzymania pogłębiających się nieprawidłowości w rozwoju dziecka oraz wspomożenie jego rozwoju społecznego i emocjonalnego. Nauka większej samodzielności prowadzi do poprawy jakości życia zarówno dziecka, jak i osób mu bliskich. W ramach pomocy psychologicznej przeprowadzane są również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, mające na celu pomoc dzieciom z wcześnie wykrytą niepełnosprawnością.

Zajęcia psychologiczne w naszym przedszkolu terapeutycznym są przeprowadzane indywidualnie. Przed rozpoczęciem ćwiczeń prowadzona jest diagnoza funkcjonalna, obserwacja zachowań dziecka i analiza dokumentacji medycznej. Na podstawie diagnozy zostaje określony profil rozwoju oraz trudności, z jakimi spotyka się dziecko. Następnym krokiem jest stworzenie szczegółowego planu pracy z dzieckiem, w którym uwzględnione zostaną deficyty i potencjał rozwojowy dziecka, jego indywidualne możliwości oraz potrzeby. Dzięki takiemu postępowaniu możliwe jest nakreślenie właściwych celów terapii stymulującej odpowiednie obszary.

Podczas terapii terapeuta stara się zbudować z dzieckiem odpowiednią relację, opartą na zaufaniu oraz poczuciu bezpieczeństwa. Dzięki szczegółowemu określeniu celów terapii jeszcze przed jej rozpoczęciem możliwe jest dość dokładne przewidzenie jej efektów. W trakcie terapii opiekunowie dziecka są stale informowani o jej przebiegu oraz sukcesach dziecka. Nasi pracownicy cały czas pozostają do dyspozycji.

 

Zobacz jeszcze:

Fizjoterapia

Terapia logopedyczna

Indywidualna stymulacja słuchu Johansena