Indywidualna stymulacja słuchu Johansena

Przedszkole Rybnik, LOGOPEDA, FIZJOTERAPEUTA , REHABILITACJA, BIOFEEDBACK, TERAPIA RĘKI, AUTYZM, KSZTAŁCENIA SPECJALNE, PRZEDSZKOLE, PUNKT PRZEDSZKOLNY, RYBNIK, OPIEKA, POMOC, WADA WYMOWY, AFAZJA, HIPOTERAPIA, OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY, INTEGRACJA SENSORYCZNA, TERAPIA SI

Terapią wspomagającą leczenie osób cierpiących na autyzm bądź mających problemy z uwagą słuchową czy prawidłową wymową jest Indywidualna stymulacja słuchu Johansena, znana także pod skrótem ISSJ. Została ona opracowana przez duńskiego nauczyciela i psychologa dr. Kjelda Johansena i jest stosowana z powodzeniem w kilkunastu krajach na świecie. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza – na jej podstawie przygotowywany jest indywidualny program terapii, który opiera się na słuchaniu przez słuchawki przez około 10-15 minut dziennie przyjemnej dla ucha muzyki nagranej na syntezatorze. Indywidualna stymulacja słuchu Johansena wpływa pozytywnie na koncentrację, artykulację, rozumienie mowy, pozytywną samoocenę, wspomaga ogólny rozwój i naukę.

Terapia ISSJ pomaga w leczeniu lub łagodzeniu skutków:

• autyzmu,
• dysleksji,
• ADHD i zaburzeń koncentracji uwagi,
• porażenia mózgowego,
• zaburzeń uwagi i percepcji słuchowej.

Pomaga również osobom, które:

• charakteryzują się opóźnionym rozwojem mowy,
• wykazują nadwrażliwość na dźwięki.