Dogoterapia

Przedszkole Rybnik, LOGOPEDA

Celem zajęć z udziałem psa zwanych dogoterapią jest rozwijanie sfery umysłowej dziecka poprzez wpływanie na jego koncentrację, rozwój mowy i funkcji poznawczych. Obecność psa uspokaja i relaksuje, ale i pobudza zmysł wzroku, słuchu, dotyku i węchu, zwiększa aktywność i sprawność ruchową. Osoby biorące udział w zajęciach uczą się empatii i wrażliwości, odpowiedzialności i samodzielności oraz przełamują lek przed zwierzętami.