Terapia ręki

KSZTAŁCENIA SPECJALNE, PRZEDSZKOLE

Zestawem ćwiczeń poprawiających tak zwaną małą motorykę jest terapia ręki. Tego typu terapia jest kluczowa w wykształceniu prawidłowej funkcjonalności kończyn górnych u dzieci, które mają problem z podstawowymi czynnościami manualnymi: rysowaniem, wiązaniem butów czy nieumiejętnością utrzymania przedmiotów w dłoniach. Wbrew pojawiającym się w niektórych miejscach opiniom, terapia ręki nie polega jedynie na „kreśleniu szlaczków” – to kompleksowy zestaw zajęć pomagający w nauce poprawnego wykonywania wielu czynności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci, które mają problem z:

• czynnościami manualnymi, takimi jak rysowanie czy zabawa małymi elementami,
• tak zwaną samoobsługą codzienną: wiązaniem butów, zapinaniem guzików, ubieraniem się,
• koordynacją podczas wykonywania czynności wymagających użycia obu rąk,
• podwyższonym napięciem mięśniowym w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
• zbyt szybkim lub zbyt wolnym wykonywaniem czynności wymagających precyzji
• zabawą elementami o nieznanych im fakturach,
• dostarczaniem sobie dodatkowych, niepotrzebnych doznań propioceptywnych – mocnego zaciskania rąk, siadania na własnych dłoniach, uderzania rękami w przedmioty o ostrych i wyraźnych fakturach.

Problemy z małą motoryką wynikają z:

• nieprawidłowego napięcia mięśniowego,
• złej postury,
• problemów z percepcją wzrokową,
• osłabionych mechanizmów równoważnych,
• problemów z koordynacją wzrokowo-ruchową,
• problemów z czuciem powierzchniowym.