Hipoterapia

Przedszkole Rybnik, LOGOPEDA

Hipoterapia jest formą rehabilitacji psycho-ruchowej, do której wykorzystuje się konia. Jest zaliczana do tzw. rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.

Jedną z form zooterapii, czyli zajęć rehabilitacyjnych ze zwierzętami, jest hipoterapia – terapia z wykorzystaniem konia. Badania potwierdziły, że ma ona pozytywny wpływ na motorykę, działanie zmysłów, stan oraz rozwój psychiczny dziecka.

Przebieg hipoterapii wygląda następująco: dziecko siedzi lub leży na koniu i poprzez ruchy oraz drgania jego ciała rozluźnia lub napina swoje mięśnie, co sprzyja normalizacji napięcia mięśniowego. Przytrzymując i przytulając się do konia, czuje jego gładką skórę, ciepło, zapach, słyszy oddech. Rytmiczny ruch konia stymuluje system przedsionkowo-proprioceptywny dziecka, wymuszając prace odpowiednich grup mięśni, usprawniając równowagę i koordynację. Utrzymanie się na grzbiecie konia wymaga prostowania się, co wzmacnia mięśnie grzbietu, brzucha, obręczy barkowej i pomaga w korygowaniu wady postawy.

Poddanie się kołyszącym ruchom podczas jazdy konnej wpływa pozytywnie na samopoczucie dziecka: relaksuje je i odpręża. Kontakt z koniem to również poprawa równowagi emocjonalnej oraz zmniejszenie natężenia reakcji nerwicowych.

Stwierdzono pozytywny wpływ hipoterapii na osoby z następującymi chorobami:
• mózgowym porażeniem dziecięcym,
• stwardnieniem rozsianym,
• wadami postawy,
• upośledzeniem umysłowym,
• uszkodzeniami analizatorów (wzrok, słuch),
• niedowładem kończyn,
• zespołem Downa, autyzmem,
• zaburzeniami zachowania się,
• nadpobudliwością, zachowaniami agresywnymi,
• zamknięciem się w sobie oraz nerwicami.