Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/makyox/domains/przedszkole-kilinskiego.pl/public_html/wp-content/themes/smarty/parts/page-title.php on line 48 Deprecated: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /usr/home/makyox/domains/przedszkole-kilinskiego.pl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4392

Przedszkole terapeutyczne

Przedszkole Rybnik, LOGOPEDA, FIZJOTERAPEUTA , REHABILITACJA, BIOFEEDBACK, TERAPIA RĘKI, AUTYZM, KSZTAŁCENIA SPECJALNE, PRZEDSZKOLE, PUNKT PRZEDSZKOLNY, RYBNIK, OPIEKA, POMOC, WADA WYMOWY, AFAZJA, OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY, INTEGRACJA SENSORYCZNA, TERAPIA SI

O nas

Stworzyliśmy w Rybniku przedszkole terapeutyczne, które obejmuje opieką i wsparciem dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może” Janusz Korczak

Janusz Korczak

To motto przyświeca nam każdego dnia. Chcemy pomóc dzieciom i ich rodzicom w osiąganiu wszystkiego, co jest w zasięgu ich możliwości, dając szansę na pełną samorealizację i osiąganie sukcesów w życiu. Bo nawet geniusz potrzebuje czasem pomocy.

Drodzy Rodzice!

Jeżeli rozwój waszego dziecka budzi jakiekolwiek wątpliwości, zapraszamy do Centrum Neuroterapii w Rybniku. Będziecie mieli okazję skonsultować się z logopedą, neurologopedą, terapeutą Integracji Sensorycznej, psychologiem, terapeutą ręki, terapeutą Biofeedback, fizjoterapeutą, oligofrenopedagogiem, terapeutą Johansena, specjalistą od autyzmu.

Termin konsultacji można ustalić, dzwoniąc pod nr tel. 791 467 664

Do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego mogą uczęszczać również dzieci zdrowe, bez orzeczeń Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Maluchom zapewniamy odpłatne wyżywienie w formie cateringu, uwzględniając indywidualne diety dzieci.

Punkt Przedszkolny realizuje obowiązkową podstawę programową wychowania przedszkolnego, która przygotowuje dziecko do pójścia do szkoły. Szczególne potrzeby rozwojowe dzieci obligują nas do tego, aby prowadzić zajęcia ze specjalistami:

 • psychologiem,
 • logopedą,
 • neurologopedą,
 • oligofrenopedagogiem,
 • fizjoterapeutą,
 • specjalistą od autyzmu,
 • terapeutą Johansena.

W nauczaniu wykorzystujemy:

 • elementy terapii behawioralnej,
 • terapii ręki,
 • muzykoterapię,
 • Integrację Sensoryczną,
 • elementy biblioterapii i bajkoterapii,
 • Biofeedback,
 • elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • elementy programu aktywności Knillów.

W trosce o jakość nauczania zajęcia prowadzimy w małych grupach (maksymalnie 10 dzieci). Nasi podopieczni uczęszczają na zajęcia indywidualne i grupowe. Specjaliści zatrudnieni w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym przy Centrum Neuroterapii w Rybniku opracowują odpowiednie programy działania, dostosowane do potrzeb każdej grupy tak, aby rozwijać funkcje poznawcze, społeczne, komunikacyjne, wspomagać rozwój mowy, dbać o rozwój motoryczny i emocjonalny dzieci. Zajęcia grupowe o charakterze socjoterapii mają umożliwić maluchom rozwój społeczny i prowadzone są w specjalnie przygotowanych salach, wyposażonych w odpowiednie pomoce i sprzęt.

Aby proces terapii przebiegał prawidłowo, po przyjęciu dziecka do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego przeprowadzona zostaje diagnoza funkcjonalna, pozwalająca określić jego mocne strony i wskazać deficyty. Na podstawie jej wyników sporządzany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), który zostaje omówiony z rodzicami. Dzięki temu dokładnie wiedzą, jaką formę przyjmie terapia i jakich efektów możemy się spodziewać.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny przy Centrum Neuroterapii w Rybniku stawia sobie następujące cele:

 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych i harmonizowanie rozwoju,
 • kształtowanie kontaktów społecznych i naukę zachowań społecznie akceptowanych,
 • kształtowanie umiejętności przebywania w grupie, wspólnej zabawy i pracy,
 • pomoc dziecku w uwalnianiu się od zachowań niepożądanych (sensoryzmów, zachowań agresywnych),
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka,
 • wzbudzanie wiary we własne możliwości, poczucie sprawstwa,
 • zachęcanie do własnej aktywności dziecka,
 • ćwiczenie koncentracji uwagi,
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • usprawnianie percepcji słuchowej,
 • ćwiczenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej,
 • wykształcenie motywacji do komunikowania się,
 • kształtowanie umiejętności naśladownictwa ruchowego oraz werbalnego,
 • wzbudzanie zainteresowania otoczeniem,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa.

Często zadawne pytania

Pobyt dziecka w przedszkolu, terapia oraz zajęcia są nieodpłatne.

W trosce o jakość nauczania zajęcia prowadzimy w małych grupach (maksymalnie 10 dzieci).

Certifications