Fizjoterapia

HIPOTERAPIA, OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY

Fizjoterapia polega na dostarczaniu ciału odpowiednich bodźców. Reakcja na nie powoduje polepszenie stanu zdrowia, poprawę sprawności i jakości ruchu. Jest to praca z ciałem, mająca na celu poprawę jego funkcjonowania. Dyplomowany fizjoterapeuta wykonuje z dzieckiem lub dorosłym bierne i czynne ćwiczenia ruchowe, które służą przywróceniu siły mięśniowej, korekcji wady postawy oraz torowaniu prawidłowych odruchów i wzorców ruchowych. Ćwiczenia poprawiają czucie i schemat ciała, równowagę, obustronną koordynację ruchową.

Terapia poprzedzona jest diagnozą opartą na wywiadzie z rodzicami, testach klinicznych oraz obserwacji spontanicznej i zorganizowanej aktywności dziecka. W ten sposób fizjoterapeuta ocenia deficyty w rozwoju ruchowym dziecka, które następnie niweluje poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia. W terapii wykorzystuje m.in. masaż, elementy metod neurorozwojowych, elementy MRR Weroniki Sherborne, terapii integracji sensorycznej, terapii ręki.

Zajęcia z fizjoterapeutą są wskazane dla dzieci oraz dorosłych:

  • z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym,
  • z zburzeniami posturalnymi,
  • z wadami postawy,
  • dolegliwościami bólowymi,
  • po urazach,
  • z ograniczoną ruchomością stawów.