Muzykoterapia

CENTRUM NEUROTERAPII_19

Muzykoterapia to rodzaj terapii wykorzystujący muzykę i jej elementy do budowania pozytywnej samooceny, wzrostu pewności siebie, zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa, zmniejszenia napięcia psychoruchowego, poziomu lęku, pobudzenia ekspresji własnych uczuć i przeżyć. Celem muzykoterapii jest także ułatwienie komunikacji, uczenia się, koncentracji, pamięci, poprawa sprawności fizycznej, emocjonalnej i intelektualnej. Zajęcia są odpowiednie dla osób w każdym wieku, bez względu na choroby dotykające pacjenta. Nie jest również wymagane posiadanie umiejętności muzycznych.

Liczne badania pokazują, że praca z muzyką jest szczególnie pomocna podczas terapii dzieci chorych, z trudnościami rozwojowymi, z zaburzeniami w komunikacji czy też nieśmiałymi.

Dzieci mogą nie tylko wykorzystywać instrumenty w tradycyjny sposób, ale i wydobywać z nich dźwięki całkiem inaczej niż zawsze. Takie działanie sprzyja rozwojowi umiejętności ekspresji twórczej, pozwala wyrazić siebie, komunikować się z otoczeniem. Różnorodna muzyka i instrumenty za pomocą wielorakiego brzmienia, faktury, wibracji, kształtu, wielkości, ciężaru, temperatury stymulują dziecko polisensorycznie, zachęcając do podejmowania aktywności poznawczej i ruchowej.